Enligt PFMs undersökning uppger 67 procent av väljarna att de prioriterar partier som de upplever som empatiska. Undersökningen visar att en tredjedel upplever partierna som empatiska. Det kan jämföras med handeln där 40 procent prioriterar varumärken som upplevs som empatiska.

Snittet för andelen som upplever ett parti empatiskt ligger på 35 procent. Här ligger Socialdemokraterna i topp med 45 procent, följt av Centerpartiet och Vänsterpartiet. I botten ligger Miljöpartiet med 27 procent och SD med 30 procent.

Snittet för den rödgröna sidan ligger på 38 procent medan högerblocket kommer upp i 33 procent.

Men om nu väljarna prioriterar empatiska partier, hur kan då den mindre empatiska sidan vinna valet?
”I Centerpartiets fall handlar det nog mer om övergripande faktorer som att överge det borgerliga lägret. Och rent matematiskt var det ju de procentenheterna som innebar att det rödgröna blocket inte höll ställningarna. I ett lite bredare perspektiv bör man ha med sig att andra faktorer än empati väger in och tillsammans uppenbarligen vägt tyngre med en annan viktfördelning mellan partierna”, berättar PFS vd Fredrik Jönsson via mejl.