Mätningen av betygen gjorde i maj och i september. Regeringen lyckads höja betygen i sju av tio politiska frågor. Mest höjde regeringen sitt betyg i Ekonomisk tillväxt med en ökning med ett halvt betygsteg till 4,7, på en gradering från 1-7. Därmed fick regeringen högst betyg för just denna fråga. Snittbetyget ökade med 0,3 betygsteg till 4,4. Sämst betyg fick regeringen för sjukförsäkringar efter en minskining med 0,1 till 3,1.
 
 

 

 

 

Undersökningen visar också att de traditionella medierna var fortsatt den viktigaste informationskällan för väljarna. 47 procent angav att de fick sin mesta information från tv, 24 procent från dagstidningar. Däremot använde endast 2 procent kvällspressen som huvudsaklig kanal. Det kan jämföras med 13 procent för internet.   Väljarnas engagemang kring de sociala medierna var lågt i valrörelsen. Endast 1 procent hade följt en politisk aktör i twitter, och 4 procent hade gjort dito i Facebook. Var tjugonde väljare hade besökt en hemsida som hör till ett politiskt parti.