Efter att regeringens utredare idag släppte regeringens utredning om snabbavveckling av Bromma, sätter Socialdemokraterna och Vänsterpartiet press på den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus att komma i gång med avvecklingen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) beslutade den 27 april 2021 att tillsätta en utredning för att ta fram underlag för en avveckling av Bromma flygplats. Inte minst för att blidka regeringsparten Miljöpartiet. Dåvarande styrelseordföranden i Trafikverket Magnus Persson fick uppdraget och i dag har han presenterat utredningen.
Han beskriver i utredningen processen som ska leda fram till en avveckling av Bromma. Han aser att regeringen ska informera riksdagen om ”sin avsikt och sina skäl för att besluta att ta bort Bromma flygplats ur det nationella basutbudet”.  Därpå ska regeringen informera riksdagen att Swedavias bolagsordning ändras så att bolaget ”enbart får driva de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet”.
Magnus Persson gör bedömningen att en tidplan kan vara på plats under 2022 och att Bromma kan avvecklas tidigast 2025 och senast 2027.
Dock har riksdagen sagt nej till en snabbavveckling och Bromma och om Magnus Perssons beskrivna process kommer att baxa igenom en avveckling trots det kan återstå att se.

Vänsterpartiet hängde snabbt på med ett pressutskick och skriver:

”Utredaren Magnus Persson drar två viktiga slutsatser. Dels att regeringen själv kan fatta beslut om nedläggning, och att det räcker att informera riksdagen om motiven. Dels att inrikesflyget kan rymmas på Arlanda”.

Rikard Warlenius, klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad kommenterar:

”Det finns förstås en mängd olika omständigheter som påverkar nedläggningen och det är en besvikelse att utredaren inte bedömer det möjligt att göra snabbare, men samtidigt är det centrala att det ändå sker. Vi måste helt minska flygets klimatpåverkan och nu finns inga hinder kvar för en nedläggning av flygplatsen”.

”Finansborgarrådet bör omedelbart kalla till möte om avveckling av Bromma flygplats”, lyder rubriken på Socialdemokraternas pressutskick, som kom en timme efter Vänsterpartiets.

”Utredaren konstaterar att Stockholm nu behöver bestämma vad man ska göra med marken. Jag instämmer i det och föreslår att finansborgarrådet kallar samman alla partier i Stockholms stad till ett möte för att skyndsamt formulera hur staden ska agera när Bromma flygplats läggs ner”, kommenterar oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (s).

”Avvakta och avveckla inte i förtid innan det finns en tydlig plan för Arlanda”, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (m) till SVT.

Hon tycker att det är vore ”dumdristigt” att avveckla Bromma så kort efter pandemin och att ett sådant beslut skulle vara oåterkallelig.