– Det är väldigt bra att man tittar på den totala flygkapaciteten i Sverige och hur flyget ska kunna växa. Allt talar för ökad flygkapacitet. Företagen blir mer globala och turismen ökar när medelklasserna i Latinamerika och Asien växer, säger Niklas Nordström, ordförande i branschföreningen Svenskt Flyg.
Han vill inte stänga dörren helt för en flygplats på Bromma.
– Sedan får framtiden utvisa om Bromma behövs. Lyckas man bygga ut Arlanda på det sätt som man tänkt sig, får man senare ta ställning till hur det ser ut. Men utredningen är åt rätt håll. Den innehåller viktiga insikter om flyget.
Blir det inte längre restider för dig när du ska flyga inrikes till Arlanda i stället för Bromma från Luleå?
– Det avgörs av hur utvecklade och utformade förbindelserna till och från Stockholm ser ut, säger Niklas Nordström.
Flygbolaget Braathens har byggt stora delar av sitt nav kring Bromma. De delar slutsatsen att Arlanda behöver byggas ut, men oroas över att konkurrensen ska försämras, i en kommentar:
 
”Vi saknar en fullständig analys av hur konkurrenssituationen skulle påverkas av att all flygtrafik till och från Stockholm samlas på Arlanda. Vi menar att alla inrikeslinjer, med undantag för de tre största där det idag är tre flygbolag som konkurrerar, kommer att känna av en minskad konkurrens vilket också kommer att påverka tillgängligheten. Konsekvenserna av minskad konkurrens i flygtrafiken menar vi är en central fråga att genomlysa innan ett beslut om avveckling av Bromma flygplats fattas”.
Moderaterna i Stockholm skickar ut en kommentar med ”Äntligen!” i ämnesraden.
”Det här är ju det vi har sagt hela tiden och vi är glada att vi har fått gehör för våra synpunkter. Ingångna avtal ska hållas. Vi ser positivt på att den fjärde banan på Arlanda byggs och att vi därmed kan säkra flygkapaciteten i landet”, skriver Cecilia Brinck (m), oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden.
 
Planerna att bygga bostäder på Bromma flygplats anser hon inte vara seriöst då området ”inte kan bebyggas”.