Bolaget uppstod då de internationella koncernerna Research International och TNS fusionerades.
Fusionen gör tydliga avtryck i TNS Sifos årsredovisning.
Omsättningen ökade från 257 till 394 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades kraftig mellan 2009 och 2010, från 458 000 kronor till 37,8 miljoner kronor.
Det innebär att rörelsemarginalen nu ligger på 9,6 procent, vilket är högre än branschsnittet.
Vinst före skatt uppgår till 38,1 miljoner kronor, jämfört med en förlust på -5,76 miljoner under 2009.
TNS Sifo har 161 miljoner kronor i disponibla vinstmedel. Det inne bär att det finns pengar i kassan för förvärv.
TNS Sifo är Sverige största undersökningsföretag före Infopaq som omsätter 228 och Universum som omsätter 221 miljoner kronor. Det visar en listning på 40 undersökningsbolag i Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief.