Vem som får ta över i ledningen för kommunikationsbyråernas medlemsorganisation Komm är fortsatt en öppen fråga.

Dagens Opinion har tidigare berättat att Komms nuvarande vd Jessica Bjurström ska tillträda som generalsekreterare i bilistorganisationen KAK. Under drygt ett år har Linda Nilsson fungerat som tillförordnad vd för Komm, men om hon kommer att ta över som ordinarie är inte klart.

– Den enda kommentar jag har är att vi kommer att förbereda frågan och ta upp den på styrelsemötet i början av september, säger Komms styrelseordförande Helena Westin.

Hon lägger till:

– Linda Nilsson har fungerat utmärkt som vd under denna turbulenta tid så hon är så klart en jättebra kandidat.

Styrelsemötet kommer dock inte bara att handla om vd-frågan:

– Vi har en delvis uppdaterad strategi från förra hösten, men fått stå lite tillbaka eftersom allt fokus har legat på att hantera medlemmarnas problem under coronapandemin. Det är en styrelsefråga hur vi kan stötta kansliet och vilken organisation Komm behöver framåt.

Den framtida organisationen i Komm verkar vara en öppen fråga?
 – Det (ett styrelsemöte/vd-skifte) är alltid ett utmärkt tillfälle att ta en rejäl, öppen diskussion med medlemmarna, så att vi känner att vi har dem med oss. Den ledarstil som jag tycker en medlemsorganisation behöver är en öppen diskussion. Man kan se det som en öppen fråga. Samtidigt är stadgorna oerhört tydliga. Vi har en strategi som ligger helt fast som innebär att vi ska stötta, stärka, inspirera och även utmana medlemmarna i en ny tid och hur vi skapar synlighet och respekt för kommunikationsbyråer bland näringsidkare.