Reklambyråernas medlemsförening Komms vd blir opinionsbildare inom bilbranschen.

Det är Jessica Bjurström som lämnar Komm för att bli generalsekreterare i Kungliga Automobil Klubben, KAK. Där tar on över Thomas Hedberg, som är tillfällig generalsekreterare.  Thomas Hedberg har liksom Jessica Bjurström en bakgrund i mediebranschen.

Tanken är att KAK ska trappa upp opinionsbildningsarbetet och väcka liv i föreningen.

Den senaste tiden har Jessica Bjurström haft tjänstledigt från Komm föra att jobba som kommunikationschef för Sveriges närvaro vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Under tiden har Linda Nilsson tagit över som tillförordnad vd på Komm. Om hon bli kvar på den posten är när detta skrivs inte klart.