Dagligen funderar den halva miljon människor som är chefer och ledare i Sverige på hur de ska nå ut med sina budskap. Inte alla funderar också på hur de egentligen uppfattas av andra. Det skulle de göra, med en sådan kunskap finns framgångar att skörda.
För visst är det så att mottagaren av ett budskap först granskar avsändaren och gör en bedömning av dennas trovärdighet och först därefter gör sig eventuellt mottaglig för själva budskapet. Ungefär som du just nu läser den här texten: Vem är hon som skriver, är hon värd att läsas? Och sedan: Det verkar intressant, hur kan detta vara till nytta för mig?
 
Reklamvärldens tanke om att the media is the message är mer aktuell än någonsin. Att nå ut med ett budskap handlar om mer än retorik. I ett bedövande mediebrus gäller det att vara tydlig också med kunskapen att ärlighet varar längst och att inget som händer i Las Vegas stannar längre där. Är rösten för pipig, klädseln för gräll, umgås han i fel kretsar, ligger kontoret på en märklig adress? Tar hon ut för stor bonus, är han tydlig med sina värderingar, finns det en tydlig ambition? Har hon inte ett lustigt kroppsspråk, talar han kanske för fort, vet hon ens hur hon uppfattas?
 
Vår framtoning formas utifrån en rad faktorer som våra personliga värderingar, insikten om hur andra uppfattar oss, vårt sätt att möta andra och vilka människor som ingår i våra nätverk, kroppsspråk och pondus, hur och var vi publicerar oss och hur vi väljer att hålla både den mentala och den yttre formen.
Ordet framtoning betyder enligt Svenska Akademiens ordlista karaktäristiskt sätt att framträda som skapar ett visst uttryck. För en tydlig framtoning behöver vi en ärlig avsikt och en väl utvecklad förmåga att kommunicera. En människas framtoning blir ett kvitto på just denna kompetens.
 
Du kan själv göra det här enkla testet och se hur ur tydlig du är i din egen framtoning: Skriv ner tre ord som oftast förknippas med dig, tänk inte för länge. Låt orden ge svar på vad du är eller vad du vill vara, hur du känner eller vad som helst som fångar den du är. Be sedan tre personer i din närhet att beskriva dig med tre ord var så får du en lista med begrepp som alla ska föreställa dig.
 
Jämför dina egna begrepp med listan: ju färre begrepp desto tydligare framtoning.
 
Andrea Jovell Swensson, är rådgivare i kommunikation för företagsledare och politiker på Vidunderlig AB