Karin Nelsson sammanfattar sin kritik:
– Den tekniska utvecklingen har gått så fort att det går att göra undersökningar gratis. Branschglidningen innebär att i stort sett vem som helst kan göra en dålig undersökning, där varken urval, bortfall, fältperiod eller frågekonstruktion redovisas och som medierna sedan skriver om som sanningar.
 
Bland många av dessa nya aktörer är den statistiska kompetensen låg, anser Karin Nelsson.
 
– Men det är ett yrke att vara undersökare, läkare behöver och revisorer är auktoriserade, men vem som helst kan göra något som de sedan kallar en undersökning.
 
Det brister i ansvar.
 
– Branschen har ett ansvar, medierna har ett ansvar som publicerar och ytterst är det allmänhetens förtroende för det vi gör som är grunden för vår existens.

 

Karin Nelsson hade informerat kollegorna i Smif om att debattartikeln var på gång. Men det var aldrig tal om att få fler att skriva under.
–  Problemen diskuteras sedan länge i Smif. Det pågår mycket arbete i kulisserna, men ingen har trätt fram.
 
Varför kommer debattinlägget just nu?
 – Det är en kombination av saker. Smif står inför ett förnyelsearbete och ska tillsätta en ny vd. Under tiden som vd på Synovate har jag fått insikt i hur branschen utvecklats under senare år. Vi möter oseriösa aktörer både när det handlar om självrekryterade paneler och hur undersökningsföretagens undersökningar presenteras. Där har vi ett yrkeskunnande som vi hävdar alldeles för dåligt. Har vi inte allmänhetens förtroende har vi ingenting att sälja.
 
Smif har ett regelverk som tar upp kvaliteten i undersökningar.
 
– Läser man reglerna, framgår att det finns sanktioner som i praktiken inte fungerat. Det måste vi ha diskussioner kring. Vi måste ta tydligare ansvar när det gäller att de mätningar som publiceras är korrekta. Vi sträcker inte på oss i tillräckligt och hävdar vår kunnande.
 
Vilka är oseriösa?
– Jag vill inte ge mig in på det. Jag vill bjuda in branschen snarare än att peka på specifika fall. Annars står vi och pekar på varandra. Jag säger inte att vi är felfria heller, men det ska upp till granskning.
 
United Minds har ju diskuterats på sistone?
– Det var ju inte bra, som det framställdes, att Svenskt Näringsliv har köpt ett resultat. Men United Minds är ju heller inte med i Smif.