Sveriges Kommunikatörer skriver i en debattartikel att SVT Nyheter Väst ger en osaklig bild av kommunikatörernas roll i vår kartläggning av antalet kommunikatörer i Göteborg Stad.
 
Men det råder inga tvivel om att kommunikatörer och journalister har olika uppdrag och att båda fyller viktiga funktioner i ett demokratiskt samhälle, vi har heller inte påstått något annat. När vår kartläggning visade att 236 personer inom Göteborgs stad och de kommunala bolagen arbetar med kommunikation tyckte vi att det var relevant att berätta om. Det är fler kommunikatörer än på någon annan myndighet eller kommun i landet och det är en siffra som få skattebetalare i Göteborg kände till. SVT har inte tagit ställning till om antalet är motiverat, utan vi har belyst frågan från flera perspektiv och låtit olika synpunkter föras fram.
 
Att samhället förändras så att behovet av kommunikation ökar är något vi också berättar om i vår rapportering. Vi intervjuar en kommunikatör och en kommunikationschef som får förklara hur de ser på sina uppdrag, och en forskare som fördjupar bilden. Vi valde också att bjuda in tittarna till en chatt där vi fördjupade bilden ytterligare, och lät Göteborgs styrande politiker framföra sina skiftande åsikter i frågan.
 
Sveriges Kommunikatörer påpekar att Göteborgs stad har fler anställda än Stockholms stad och att jämförelsen mellan kommunerna därför haltar. Man kan göra många olika jämförelser och vi valde att jämföra med alla andra myndigheter och kommuner i landet. Vi nämnde Stockholms stad specifikt eftersom det är den enda kommun som kommer i närheten av Göteborg i antal kommunikatörer. Visst har Stockholm stad också färre anställda, å andra sidan bor betydligt färre invånare i Göteborg.
 
I en av våra publiceringar berättar GT:s grävande reporter Daniel Olsson om sina erfarenheter av hur kommunala kommunikatörer har försvårat hans arbete. Kommunikationsdirektören får i samma artikel bemöta det han säger och förklara att ”öppenhet, transparens och en proaktivitet mot alla – inte minst medierna – är det som gäller.” Vi håller med om att formuleringen om att forskning visar att fler kommunikatörer leder till mindre granskning var ofullständig, och vi har uppdaterat texten så att det framkommer att det finns fler perspektiv.
 
Att granska och skildra förhållanden som är väsentliga för medborgarna är en självklar del i vårt journalistiska uppdrag och i en stark kommunbevakning. En dag kan vi rapportera om kostnaderna för kommunens utlandsresor, en annan dag kan vi berätta om kostnaderna för kommunens kommunikatörer. Över tid får våra tittare en helhetsbild av hur kommunen fungerar och vad politikerna valt att satsa pengar på. Huruvida det är rätt eller fel är inget vi tar ställning kring utan det lämnar vi till vår publik. Vårt mål är alltid att ge en så nyanserad bild som möjligt.  Därför har vi även lyft fram den kritik som framförts mot vår rapportering på nyhetsplats.
 
Fouad Youcefi, reporter SVT Nyheter Väst
Josefin Ziegler, redaktionschef och ansvarig utgivare SVT Nyheter Väst