I dag släpper Stockholms Handelskammare sin rapport Stockholmsbarometern, som tar fasta på hur hushåll och företag ser på den framtida utvecklingen.
Stockholmsbarometern försvagas med drygt fyra enheter till strax över 99, den lägsta nivån sedan 2013. Stockholmsbarometer är svagare än under 2010 och ligger under nivån för hela 2017.
 
Konfidensindikatorn för Stockholmsregionens näringsliv sjunker tre enheter under årets första kvartal och därmed möter företagen i Stockholm en konjunktur är sämre än normalt.
 
Konfidensindikatorn för hushållen faller med drygt sju enheter jämfört med fjärde kvartalet 2017 och ligger därmed i nivå med det historiska genomsnittet.
 
Framförallt tappar it-sektorn fart med ett tapp i konfidensindikatorn på åtta enheter sedan det fjärde kvartalet. Men bilden är dubbel. Tappet handlar både om minskad efterfrågan och fallande priser, men även om brist på personal och lokaler.
 
Även sektorn uppdragsverksamhet minskar med åtta enheter.
Finans och försäkring ligger under det historiska snittet medan livsmedelshandel ökar.
Den dystra bilden av tillväxten framöver späs på av ytterligare en rapport från Stockholms Handelskammare. Det handlar om en kartläggning av effekterna av Brexit. En hård Brexit skulle innebär att att Sveriges BNP minskar med 18 miljarder kronor och av det skulle Stockholm bära över en fjärdedel, 5 miljarder kronor. 8 200 svenska jobba hotas varav 2 100 i Stockholm.