Enligt SKLs prognos kommer svensk tillväxt att kraftigt bromsa in nästa år. Anledningen är den fortsatta oron i världsekonomin. BNP beräknas öka med 1,2 procent, jämfört med årets 4,6 procent. Därmed kommer också arbetslösheten att stiga. Dock klarar sig den svenska ekonomin, tror SKL, då den efter ”ett par kvartal med nolltillväxt”, vänder produktionen.
 
Prognosen påverkar samtidigt inte SKLs tidigare skatteunderlagsprognos för 2012. Med bättre skatteintäkter bedöms kommunernas och landstingens ekonomiska situation vara god. Däremot försvagas finanserna, något som tvingar 25 kommuner och 4 landsting att höja skatten. Jämfört med Ekonomirapporten i oktober innebär det att kommunernas resultat förstärks med två miljarder kronor, och landstingens resultat med 1 miljard kronor.
 
Ardalan Samimi