Undersökningen är gjort bland 1 000 svenskar i samarbete med Svensk Handel, Advokatfirman Lindahl, IT&Telekomföretagen och Nokia.
 
41 procent jämfört med 39 procent anger att de är oroliga för att information de delat med sig av används i syften de inte är bekväma med. 20 (21) procent anger att inte är oroliga, resten vet ej.
 
64 procent ser den ökande insamlingen och användningen av personlig digital information som negativ. Det är 10 procentandelar mer än 2017. 23 (25) ser det som positivt.
 
Bankerna ligger i topp vad gäller förtroende för hantering av personlig information. Bankerna ökade förtroendet från 67 till 76 procent. Två kommer offentlig sektor som minskade från 48 till 37 procent, möjligen beroende på turerna kring Transportstyrelsen.
Förtroendet för sociala medier som Facebook ligger på 5 procent.