Omsättningen ökade marginellt med 1 procent till 3,4 miljoner kronor. Docere, som konkurrerar med företag som Kairos Future, gjorde ett rörelseresultat på 78 400 kronor (86 000). Personalstyrkan bestod oförändrat av fyra snittanställda som tog ut löner på sammanlagt 1,7 miljoner kronor.