Omsättningen ökade med 141 procent till 56,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 121 procent till 4,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade marginellt med 0,7 procentenheter till 7,3 procent.
Antalet anställda ökade från 6 till 13. Personalkostnaden steg med 110 procent till 37,8 miljoner kronor.