Han skriver i ett inlägg att det är ”Fel att påstå att vi gör ’miljonaffärer’ på den undersökning som vi presenterade igår. Vi vill understryka att vi inte räknar med att göra någon vinst på den här undersökningen.”
Claes Bertilson påpekar att ”undersökningen är förknippat med stora kostnader vilket är anledningen till vi tar ut en avgift av de kommuner som deltar”
 
Intäkterna från avgiften hamnar ”ungefär på 4,2 miljoner”. Utgifterna hamnar ”strax under detta”.
 
Då räknar SKL inte in arbetstid. Pengarna läggs på ”enkäter, intervjuer, analys och statistikbearbetning och presentation” samt ”extern konsulthjälp”.
 
”Undersökningen har länge efterfrågats av våra medlemmar kommunerna och är helt frivillig att delta i. Vi genomför den för att ge kommunerna stöd i arbetet med att utveckla den egna företagsservicen, inte för att generera inkomster till oss själva”, skriver Claes Bertilson.