Skattebetalarna har använt en beräkningsmodell som bygger på schabloner över hur mycket det kostar att arrangera seminarier och heta-stolen-event. Till det kommer förberedelsekostnader och kostnader för medarbetare på plats. Då landar Skattebetalarna i att offentliga aktörer lägger runt 100 miljoner kronor på Almedalsveckan i år.
Sedan 2010 har antalet evenemang som statliga myndigheter, kommuner och landsting arrangerar mer än tredubblats, från 154 till 547 evenemang, men i år är det något färre.
 
Skattebetalarna varnar dock för ”ett stort mörkertal gömmer sig” i olika regioners samarbeten då det inte är uppenbart vem som är arrangör.

Skattebetalarna nämner East Sweden och Västsvenska Arenan.


offentliga aktörer som lägger mest på Almedalsveckan miljoner kronor
Göteborgs kommun 1,3
Region Västra Götaland 1,18
Östergötland 1,12
Stockholms Universitet 1, 0
Försvarsmakten 1,0
Uppsala 1,0
Migrationsverket 0,8
Lunds Universitet 0,8
Malmö 0,85
Lund 0,7
Gävleborg 0,6