Undersökningen visar att 62 procent av svenskarna är positiva till att stifta lagar för att förbjuda nazistisk organisering. För Sverigedemokraterna är siffran 36 procent. För Moderaterna är siffran 63 procent och för Socialdemokraterna är siffran 66 procent.   
Undersökningen visar att 81 procent anser att nazistiska organisationer utgör ett hot mot demokratin. För Sverigedemokraterna är siffran 50 procent. För Moderaterna är siffran 78 procent och för Socialdemokraterna är siffran 95 procent.