I Statistiska centralbyråns partisympatimätning för november är Sverigedemokraterna de stora vinnarna. De ökar med 2,5 procentenheter jämfört med den senaste SCB-mätningen i maj 2012 vilket ger 7,9 procent av väljarsympatierna. För Socialdemokraterna är förhållandet omvänt och de tappar 2,5 procentenheter och landar på 34,8 procent. 
 
Kristdemokraterna ökar med 0,1 procentenheter till 3,8 procent men hamnar återigen under 4-procentspärren. Moderaterna tappar till 28,1 procent medan stödet för Folkpartiet är oförändrat på 5,5 procent. Centerpartiet får 4,4 procent jämfört med 4,7 procent vid mätningen i maj. 
 
Om det vore val i dag skulle Sverigedemokraterna förlora vågmästarrollen i riksdagen. 
 
Partiernas stöd (SCBs mätning från maj 2012 inom parentes):
Socialdemokraterna: 34,8% (37,3%)
Moderaterna: 28,1% (28,6%)
Miljöpartiet: 8,6% (8,1%) 
Sverigedemokraterna: 7,9% (5,4%)
Folkpartiet: 5,5% (5,5%)
Vänsterpartiet: 5,8% (5,9%)
Kristdemokraterna: 3,8% (3,7%)
Centerpartiet: 4,4% (4,7%)
Övriga: 1,2% (0,8%)
 
Förändringarna i Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas väljarstöd är statistiskt säkerställda. Detsamma gäller kategorin "övriga" i vilken Piratpartiet och Feministiskt initiativ är största partier. 
 
När det gäller sympatiförflyttningar mellan partier sedan i maj har Sverigedemokraterna vunnit 0,9 procentenheter från Socialdemokraterna och 0,6 från Moderaterna. De har också lyckats mobilisera sympatier från soffliggare (en ökning med 0,8 procentenheter). Bäst är dock Moderaterna som ökar med 1,0 procentenhet när det gäller de som svarade "vet ej" i majmätningen. Socialdemokraterna visar ingen sådan ökning. 
 
Oscar Örum