– I kampanjen ’Faktiskt’ vill vi uppmärksamma akademiker som en viktig väljargrupp och dessutom lyfta vikten av kunskap och konstruktiva diskussioner i valrörelsen, berättar Sacos kommunikationschef Emma Nilsson.

Kampanjen innehåller fakta om akademiker från SCB samt från en undersökning beställd via Novus. Dessa fakta publicerar Saco på den nya sajten Faktiskt.nu.

– Sajten ska vara en tjänst som ger en tydlig bild över svenska akademiker och deras viktigaste frågor.

Målgruppen för sajten och kampanjen är politiker.

– Som intresseorganisation vill vi driva våra frågor under valrörelsen. Men vi vill också erbjuda politikerna fakta de inte alltid känner till om en stor grupp väljare. Det finns 1,5 miljoner akademiker i Sverige och nästan 1 miljon är med i något Saco-förbund.

Emma Nilsson lägger till:

– Vi vill särskilt ta upp frågan om debattklimatet. Många Saco-medlemmar har ett problem med hur debatten hålls och saknar konstruktivitet och lösningar på samhällsproblemen. Det är viktigt med en sansad debatt om man vill vinna val, enligt vår stora väljargrupp.

Saco ska även annonser online kring de olika valfrågorna.

– Vi gör även riktade e-post-utskick till politikerna.

Saco har tagit hjälp av byråkoncernen Reform Society för kampanjen.