Reformisterna bildades 2019 av Daniel Suhonen, Sara Karlsson och Markus Kallifatides för att driva Socialdemokraterna längre vänsterut. Och det har varit möjligt med Socialdemokraternas gamla stadgor.

Men under kongressen drev partiledningen igenom en stadgeförändring som försvagar Reformisterna. Alla partimedlemmars huvudmedlemsskap ska från och med nu ligga i den arbetarkommun där medlemmen är mantalsskriven och inte i den föreningen medlemmen tillhör. När medlemmar röstar vid medlemsmöten, kongressombudsval och allmänna omröstningar hamnar rösten i den egna arbetarkommunen. Det slår mot framförallt mot Reformisterna och möjligen mot Socialdemokraterna i Stockholm.

Reformisterna har över 5 600 medlemmar och är den i särklass största S-föreningen. Runt 60 procent av Reformisternas medlemmar, alltså närmare 3 500 bort utanför Stockholm. Men Reformisterna tillhör Socialdemokraternas arbetarkommun i Stockholm, som leds av Anders Ygeman. Socialdemokraterna i Stockholm har alltså kunnat räkna in alla rösterna i sitt underlag. Men efter förra veckans kongress i Göteborg är det alltså inte längre möjligt.

– Vi kommer att påverkas på ett alldeles uppenbart sätt. En del av våra medlemmar kommer inte att räknas på samma sätt i Stockholm utan någon annanstans. Det är en konsekvens, säger Markus Kallifatides, ordförande för Reformisterna.

Vad tycker du om det?
 – Vi har både som förening och Stockholms partidistrikt, motsatt oss den här förändringen eftersom den påverkar ett stort antal föreningar i Stockholms arbetarkommun, både fackklubbar och tematiska föreningar som Reformisterna. Vi har argumenterat emot denna förändring, som vi ser som att man helt i onödan tar ifrån medlemmen rätten att själv välja var ens röst ska räknas och i vilken S-förening man har sitt engagemang. Det ser vi som olyckligt.

Tycker partiledningen att Reformisterna har blivit för starka?
 – Tyvärr, och det kom också till uttryck i talarstolen, har jag hört röster som har uttryckt det som att det är ett problem att vi har värvat 3 000 nya partimedlemmar till partiet i stället för att se det som en möjlighet. Det är väldigt tråkigt.

Hur gör ni nu?
 – I S-föreningen där jag är ordförande finns ett otroligt engagemang och beslutsamhet och vi är upplyfta av andra positiva beslut från S-kongressen. Jag är säker på att vi kommer att växla upp föreningens verksamhet och fortsätta att bli fler och en viktig del i arbetet för en progressiv, parlamentarisk majoritet i Sverige efter valet 2022. Det är hela huvudsyftet.