Pressträffen sker på partihögkvarteret klockan 11.15, måndagen15 augusti, 2022. Deltar gör två av partiets vallokomotiv: Partisekreteraren Tobias Baudin och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.
Sannolikt kommer förslag inför valet att presenteras.