Omsättningen lyfte med 23 procent till 13,3 miljoner kronor. Regi presenterar ett rörelseresultat på 221 000 kronor jämfört 51 000 kronor för 2009.
Personalstyrkan ökade från 9 till 12 medarbetare.