I rapporten ”Ungdomars väg till arbete” har Riksrevisionen undersökt Arbetsförmedlingens arbete att hjälpa ungdomar få en fot in på arbetsmarknaden. Den granskande myndigheten har kunnat konstatera att ungdomarna inte får den hjälp de behöver och enligt rapporten sätter Arbetsförmedlingen in större delen av insatserna först när ungdomen varit utan jobb i 3-4 månader.
 
Rapporten slog fast att både Arbetsförmedlingens arbete mot ungdomsarbetslösheten men också statens statens stöd för ungdomars etablering kan förbättras. Regeringen rekommenderades dessutom att analysera om regelverket hindrar tidiga och individuella insatser.
 
Nu har regeringen svarat på rapporten. I en skrivelse håller regeringen ”i huvudsak” med Riksrevisionen men tillägger samtidigt att den har ”vidtagit omfattande åtgärder för att öka sysselsättningen bland unga”. I skrivelsen pekar man bland annat på att det tagits fram ett nytt arbetssätt för Arbetsförmedlingen.
 
Nästa år presenteras dessutom en ungdomspolitisk proposition.