Granskningen har genomförts av Trafikverket tillsammans med Högskolan i Jönköping och analysbolaget WSP och tittar på vilka regionalekonomiska effekter nya höghastighetsbanor för järnväg kan ge. Rapporten har tittat på tre olika spåralternativ utifrån tre olika analysmodeller.
 
Bland annat undersöks hur sysselsättningen och inkomsterna kan påverkas av höghastighetstågen.
 
En av analyserna visar att det är i Linköping som flest jobb väntas skapas, totalt 5 800, följt av Norrköping där sysselsättningen beräknas öka med 3 400 personer. I Borås kan sysselsättningen stiga med 1 500. Totalt sett beräknas omkring 20 000 nya jobb.
 
Borås är också den kommun där inkomsterna kan öka mest, med totalt över 60 miljoner kronor per år, före Göteborg med cirka 40 miljoner och Nyköping med 34 miljoner kronor.
 
Samtidigt väntas markvärdena öka med uppåt 1 miljarder kronor i Göteborg och 700 miljoner kronor i Borås.
 
En annan analysmodell visar att det är i Norrköping som den största BRP-tillväxten (bruttoregional-produkt) väntas ske, med totalt 1 miljard kronor per år.