Staten har 60 hel- och delägda företag. Förra året var nettoomsättning hos dessa bolag 447 miljarder kronor.
PWC är revisionsbyrån som leder arvodeslistan . Under 2010 drog PWC in 93,3 miljoner på att vara revisor åt statligt ägda bolag.
Näst största konsultbolag är Ernst & Young med intäkter på 82,6 miljoner.
Sedan kommer Delloitte med 39,6 miljoner.
KPMG på fjärde plats på intäktslistan med 18,7 miljoner. Grant Thorton drog in förra året 2,1 miljoner och BDO knappt en 1 miljon kronor.
Det framgår av 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande
 
Tonchi Percan