DEBATT. Pandemin kommer att visa hur duktiga chefer och ledare är och kommunikation blir avgörande, skriver Susanne Björnhöfde, hr-chef på affärssystemleverantören Unit4 Norden.

Efter en sommar med något lägre tempo, har hösten dragit igång med en ny intensiv vardag för de flesta av oss. Det är dags för nya tuffa tag, som måste tas både på hemmakontoret och i det fysiska samhället. Vi är många som är trötta på både osäkerhet och inte minst den sociala distansen. Myndigheterna säger att pandemin kommer påverka vår vardag minst ett år till.  Vi vet inte vilka rekommendationer som gäller nästa vecka och måste leva med ständiga förändringar och en osäker framtid.

Hur skickliga vi som ledare är just nu kommer att avgöra om detta går bra eller dåligt för våra företag och organisationer. Pandemin är en utmaning för oss alla – men på samma gång ger den oss en chans att visa vad bra ledarskap är.

Tydlig och adekvat kommunikation har kanske aldrig varit viktigare än nu, med stora delar av arbetskraften på hemmakontoret. I en undersökning som Unit4 genomförde tidigare i år upplever svenskar att de kan vara mer kritiska mot sina chefer än medarbetare i andra västländer. Det kan finnas flera orsaker till detta. En kan vara att det i Sverige är närmare mellan ledning och medarbetare. Vi vet att god kommunikation bidrar till ökad förståelse mellan människor. Möjligheter att framföra sina synpunkter är något positivt. Förutom att motivera måste vi som ledare nu vara öppna och ärliga kring hur verksamheten går.

Bra ledare vet att nyckeln till att bygga förtroende ligger i att balansera empati och förväntningar på resultat. De är flexibla och visar förståelse för att anställda måste hantera en annan vardag. Det som är viktigt är vad dom anställda levererar, och att hemmakontoret fungerar smidigt. Om du som ledare verkar distanserad och svår att nå fram till kommer du att förlora förtroendet. Detta gäller även vid möten med kunder.

För att bygga förtroende måste du också förstå att det finns en värld utanför ditt företag eller din organisation. Många framgångsrika ledare är aktiva i debatter om viktiga samhällsfrågor, såsom klimatförändringar, datasäkerhet och etik. Genom att engagera dig blir du mer synlig. Du visar att du är reflekterande och bryr dig om mer än ekonomiska resultat. (I Sverige av alla länder är vi dock minst positiva till att de högre cheferna ska ha synpunkter på samhälleliga och etiska frågor enligt vår undersökning.)

Sverige är ett land som kännetecknas av en platt och demokratisk företagsstruktur. Det visar också undersökningen vi gjorde tidigare i år, där 94 procent av de anställda sa att de har haft kontakt med företagets verkställande direktör. I Storbritannien svarade bara 64 procent detsamma.

Sverige var också det land, tillsammans med Norge, där man kände sig mest bekväma med att kritisera ledarskapet. Det är glädjande siffror.

Om du vill lyckas som ledare idag måste du lyssna på, engagera och involvera de anställda. Ta initiativ där de kan komma med sina egna tankar och idéer, utan rädsla för att bli förlöjligade eller kritiserade.

Tillit och öppenhet är fina ord, men om de ska ha värde i praktiken är det du som ledare som måste nå ut.
Under en krävande och osäker tid är en sak klar. Vi måste ta hand om varandra – allt annat kommer att ordna sig.

Susanne Björnhöfde, hr-chef, Unit4