Lojaliteten med arbetsgivarna ökade under corona-pandemins första år, enligt en undersökning från feedbackplattformen Netigate.

Netigate har analyserat data från 263 olika företag som har mätt ENPS, employee net promoter score. Företagen ligger i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Österrike och Schweiz.

Index för ENPS ökade från 9 till 17 under 2020. Hittills i år (kvartal 1) ligger index på 16.

ENPS är en sammanvägning av tre grupper: ambassadörer (som skulle rekommendera bolaget till andra), passiva kritiker (som är öppna för jobbförslag) och kritiker (personer som inte är nöjda med arbetsgivaren).

Under 2020 ökade andelen ambassadörer från 38 till 42 procent. Andelen kritiker minskade från 29 till 25 procent.