I rapporten ”Svenskarna och internet” kartlägger .SE svenskarnas användning av internet och medier.
 
Bland annat visar rapporten att närmare hälften (45 procent) av alla tvååringar i dag använder internet någon gång. Siffran är ännu högre bland de lite äldre barnen och bland sjuåringarna är det 91 procent.
 
Generellt har dock andelen internetanvändare varit något stabilt de senaste åren. I dag använder 73 procent av befolkningen internet dagligen, upp elva procentenheter jämfört med för fyra år sedan, medan andelen svenskar som är ute på nätet någon gång legat kring 86 procent de senaste åren.
 
Rapporten visar samtidigt att det mobila nätet ökat kraftigt de senaste åren och i dag har två av tre en smartmobil.
 
Medan bland annat e-post är en av de vanligaste aktiviteterna har fortsätter sociala medier att öka i popularitet. I dag besöker 66 procent av internetanvändarna ett socialt nätverk någon gång. Bland unga i åldrarna 12-15 år har dock andelen minskat något mellan 2012 och 2013 (från 91 till 86 procent).
 
Internet har också tagit över rollen som den viktigaste nyhetskällan för svenskar upp till 45 år och är helt dominerande bland personer upp till 35 år.
 
Läs mer om rapporten i nästa nummer av Veckans Brief.