Det faktainriktade utbudet ökade i SVT1 under 2010 med i snitt 3,5 timmar per dag. Dock handlade ökningen till största delen om repriser. Undersökningen visar att bredden minskade i SVTs kanaler under 2010. Bredden minskar vad gäller både underhållning och fakta. SVT visar liksom andra tv-kanaler en långsiktig trend av minskad bredd.
SVT1 är den bredaste kanalen vad gäller det totala utbudet och det faktainriktade utbudet. TV4 har det bredaste underhållningsutbudet.
SVTs kanaler har klart störst andel svensk-producerat innehåll, följda av TV4. Minst andel svenskproducerat har MTGs kanaler.