Expressen och Sveriges Radio ligger i topp vad gäller antalet registrerade arrangemang, enligt statistik från Gotlands kommun. Båda har över 30 arrangemang listade. Det är fler än Bil Sweden & Motorbranschens riksförbund och EU-kommissionens och Europarlamentets Sverigekontor som ligger i klassen 20-30 arrangemang. Ämnet Media & journalistik har seglat upp som ämneskategorin med näst flest evenemang efter Vård & omsorg som toppar med över 150 evenemang.  Antalet evenemang har ökat med 23 procent, antalet arrangörer har ökat med 21 procent sedan 2011 till 930. Det kan jämföras med antalet hittills anmälda journalister som ligger på 613, en siffra som kommer ligger att högre då många ackrediterar sig på plats eller inte alls.
 
arrangörstyper
Annan organisation 18%(-4)
Facklig organisation 7% (+1)
Företag 18% (+-0)
Intresseorganisation 27% (-2%)
Politisk organisation 4% (+2)
Riksdagsparti 3% (+-0)
Stat, kommun och landsting 14% (+2)
Övriga partier 1% (+-0)

flest evenemang i kalendariet
> 10
Aftonbladet
Aktiv demokrati
Axess publishing
Center för e-hälsa i samverkan
Ernst Young
Fryshuset
Internationella Torget
Kulturrådet
LO
Miljöpartiet de gröna
PwC
Statistiska Centralbyrån
Sveriges Åkeriföretag
Tidningen Dagen och Frälsningsarmen
Västra Götalandsregionen
Västsvenska handelskammaren
Öresundshuset

> 20
Bil Sweden& Motorbranschens riksförbund
EU-kommissionens och Europarlamentets Sverigekontor

> 30
Expressen
Sveriges Radio