Tredje Statsmakten producerar bland annat det mediegranskande magasinet Medierna för Sveriges Radio, som är företagets huvudsakliga kund. Tredje Statsmakten ökade under 2011 omsättningen med 24 procent till 5,1 miljoner kronor.
Personalkostnaderna, i huvudsak lön, ökade från 48 000 till 568 000 kronor. Likväl lyckades bolaget vända en rörelseförlust på -133 000 kronor år 2010 till en rörelsevinst på 171 000 kronor under 2011. Ägarna tog hem 150 000 kronor av de disponibla vinstmedlen.