Reformen är tänkt att göra det möjligt för lärare att förkovra sig och bli förstalärare. Men Kommunerna, som ansvarar för skolan, är inte alltid så intresserade av reformen.
Rapporten från Lärarnas Riksförbund bygger på en enkät skickad till 348 av förbundets ombud varav 261 besvarade enkäten i sin helhet, vilket ger en svarsfrekvens på 75 procent.
 
enkäten visar att
* 35 procent av ombuden uppger att arbetsgivaren antingen inte har inrättat några karriärtjänster alls eller inte sökt hela möjliga beloppet från Skolverket.
* 86 procent av ombuden uppger att karriärtjänsterna som inrättas är tidsbegränsade.
* 71 procent uppger att lönen betalas som lönetillägg
* 34 procent uppger att det uppstår problem vi förhandlingar om arbetstid.
* 56 svarar att arbetsgivaren har tagit fram en tjänstebeskrivning för karriärtjänsterna.