Inhemsk efterfrågan, då främst i tjänstesektorn snarare än exportindustrin står bakom BNP-ökningen. Konjunkturinstitutet räknar med att konsumtionen ökar med 2,5 procent i år.
 
Konjunkturinstitutet tycker att det är lämpligt med att regeringen för en finanspolitiken som är expansiv i den svaga konjunkturen. Men ska överskottsmålet nås krävs åtstramningar. Och ska samhällets service upprätthållas med växande antal äldre och yngre i befolkningen räknar Konjunkturinstitutet att det i praktiken behövs skattehöjningar på 74 miljarder kronor.