Flera kommunikationschefer har under sommaren passat på att köpa aktier i bolagen de jobbar åt.

Bland de tyngre kommunikationscheferna märks MTGs kommunikationschef Lars Torstensson som har köpt 2 300 aktier i bolaget à 116 kronor, sammanlagt för runt 266 000 kronor.

Investors kommunikationsdirektör Viveka Hirdman Ryrberg har i sin tur köpt 982 aktier à 527 kronor, för totalt 518 000 kronor.

GHP Specialty Cares marknadschef Gunnar Ahlberg har köpt 50 000 teckningsoptioner för 56 000 kronor.