Undersökningen görs inför Europaparlamentets informationskontors seminarium om upphandlingsreglerna för EU på fredag.
 
Stora pengar står på spel.Enligt analysbolaget DoubleCheck ligger värdet av den offentliga marknaden under 2012 på uppåt 1 200 miljarder kronor.

PMPs undersökning består av två delar. Dels har 100 börsbolag intervjuats via telefon. Dels har 200 kommuners upphandlingsenheter svarat på en webbenkät.

 
undersökningen visar att
* 40 procent av kommunerna anger att LOU är ganska dålig eller mycket dålig.
* 32 procent av kommuner anger att de sällan eller aldrig får fram leverantörer som ger störst värde för pengarna genom LOU.
* 98 procent av kommuner anger att LOU behöver ses över för att få till förbättringar.
* 81 procent av börsbolagen anser att verksamheter inom offentlig sektor egentligen vill slippa göra sina inköp via offentliga upphandlingar.
* 85 procent av börsbolagen anser att de verksamheter som önskar ändå kan kringgå LOU så att de köper av den de vill köpa från.
* 87 procent av börsföretag anser att LOU är ett ineffektivt sätt för offentlig sektor att sköta upphandlingar.
"LOU gynnar ingen i nuläget. Istället för att leda fram till det bästa priset för kvalitet, får vi prispress till bekostnad av kvalitet. I nuläget har vi en olycklig situation där köparna anser att de är hindrade att göra det för dem bästa köpet och där säljarna anser att de är hindrade att sälja det som är bäst för leverantören. Den sammantagna bilden blir därför att systemet inte fungerar som det var tänkt", säger PMP Marknadskonsults vd Mikael Julher i en kommentar.