Av bokslutet framgår att bolaget, som ska erbjuda digitala marknadsundersökningar, kom upp i en omsättning på 556 000 kronor under sitt första redovisade verksamhetsår. Rörelseresultatet landade på 47 000 kronor. Några anställda fanns inte i bolaget och några löner betalades inte ut.