Kommunikatörerna eller Sveriges kommunikatörer. Det är de två namnförslaget som Sveriges Informationsförening har bestämt sig för. Just nu testar organisationen vilka associationer de två namnförslagen skapar bland medlemmarna. Undersökningen kommer att påverka vilket förslag som styrelsen lägger fram som förslag 17 februari. Ett av namnet kommer ”sannolikt” att väljas, berättar Sylvia Nylin, vd för Sveriges Informationsförening.
 
– Ja, om inte visar sig att namnet ger associationer vi inte vill ha.
 
Är inte namnförslagen rätt likt reklambyråernas organisation Sveriges Kommunikationsbyråer? 
– Ordet kommunikation är generiskt. Men vi visar också i namnförslagen att vi organiserar individer och inte är någon branschförening. Styrelsen har också varit tydlig med att vi inte ska ha ett fantasinamn utan ett som associerar till vilka vi är.
 
Vilket tycker du själv är bäst? 
– Jag föredrar Kommunikatörerna.