Runt 130 medlemmar i fackförbundet IF Metall kandiderar för Socialdemokraterna i valet 11 september 2022. Förbundet bistår med hjälp att länka till förbundets hemsida, men kampanjar även för att dra väljare till kandidaterna på temat Rösta på någon som vet. Navet är IF Metalls hemsida där alla S-kandidater går att hitta.

Sex utvalda kandidater kommer att fronta kampanjen, som går på Facebook, Youtube och Instagram och är framtagen av byrån Reform Act.

– Vi vill särskilt lyfta fram att det finns kommunval, regionval och riksdagsval. Vi märker att det finns en okunskap om detta. Många tror att regeringen bestämmer allt, säger IF Metalls valledare Besim Matoshi.

Vad vill ni uppnå?
 – Vi vill få in fler IF Metallare i politiken. Det är vårt mål att det fattas beslut som ger förutsättningar för oss i frågor som vi inte kan påverka förhandlingsvägen eller genom kollektivavtal. Vi vill också få in folk i de beslutande organen i alla dess delar så vi kan påverka samhällsutvecklingen till exempel när det gäller öppettider på dagis och att kunna ta sig till jobbet på ett bra sätt. Nu är tiderna anpassade efter andra yrken.

Vilka vill ni påverka?
 – Målgruppen är både våra medlemmar och förtroendevalda och även andar fackförbund är välkomna att rösta på en industriarbetare. Jag tycker vi har bra värderingar och driver bra frågor som påverkar fler än industriarbetarna.

IF Metall ska även skriva insändare och debattartiklar.

– Vi ska visa att vi finns på den här arenan.

Kampanjen kan sägas vara IF Metalls stöd i valet till Socialdemokraterna och har också en så kallad facklig-politisk samverkan med partiet. IF Metall kommer dock inte att direkt gå ut och värva väljare till S. Vänsterpartiet försöker också skapa facklig-politisk samverkan med fackförbunden och har lyckat få till ett samarbete med Fastighets. Detta är dock inte aktuellt för IF Metall.

–   Vänsterpartiet vill ha en samverkan som innebär att vi ska förhandla med partiledningen, det märkte vi i förhandlingarna om förändringarna av arbetsrätten där vi hade kommit överens med Kommunal och tjänstemannafacken. Partiledningen tyckte inte att vi hade rätten till det. Vi kan inte samverka med ett sådant parti, säger Besim Matoshi.

Många av IF Metalls medlemmar röstar på Sverigedemokraterna. Det partiet vill heller inte IF Metall samverka med.

– Vi kan inte samarbeta med ett parti som inte delar våra grundläggande värderingar, som de mänskliga rättigheterna. Vi vet att Socialdemokraterna är det enda partiet som står upp för de delar som vi som förbund driver.