Jämfört med fjärde kvartalet ökade tillväxten med 0,6 procent. Det är dock inte industrins hjul som mal allt snabbare utan främst hushållens investeringar i boende som driver tillväxten. Vad gäller hushållen drog minskade investeringar i bilar ner tillväxten. Offentliga sektorn bidrag till tillväxten var noll. Näringslivet minskade investeringarna med 8,5 procent.
 
Exporten ökade med 2,9 procent, importen minskade med 4,7 procent. Dock ökade tjänsteexporten med 3,1 procent. Exportnettot bidrog med 0,6 procentenheter till tillväxten.
 
Produktionen inom näringslivet ökade med 2,0 procent. Produktionen av varor minskade med 0,2 procent medan tjänstesektorn ökade med 3,2 procent. Antalet sysselsatta ökade med 0,8 procent medan antalet arbetade timmar minskade med 0,9 procent.