Erik Helgeson är ledamot i förbundsstyrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet. Han har läst den rapport som Svenskt Näringsliv beställde från Damvad. Rapporten visar att näringslivet fick ökade kostnader på 1,5 miljarder kronor på omdirigerad containertrafik och 3 miljarder på försenade transporter. Erik Helgeson är inte imponerad:
 
– Det finns några grundläggande fel i rapporten, som att 240 000 containrar skulle ha omdirigerats. Jag har sett att några journalister har skrivit det. Men det rör sig om ett mått, inte faktiska containrar.
Erik Helgeson fyller på:
– De har en karta där säger att bilarna skeppas från Arendalshamnen, men det ligger i själva verket i Skandiahamnen. Man kan undra hur mycket tid de lade på den här rapporten?
Men det finns allvarligare brister än så, anser Erik Helgeson:
– Grundantagandet bygger på att APM skulle ha behållit sina marknadsandelar 2017 jämfört med 2015. Men sanningen är att APM har tappat marknadsandelar ända sedan privatiseringen 2012. APM har haft produktionsproblem och datasystemet har varit en katastrof. Det gör att man ifrågasätter grunderna för deras uppskattning på 4,5 miljarder kronor.
Erik Helgeson berättar om vad han anser vara ”den stora elefanten i rummet”.
– Det som knappt nämns i rapporten, men framgår av diagrammen, är att den stora katastrofen för alla företagen och hamnen är bolagets egna lockout i maj och juni. Det försöker man täcka över med att vi hade en övertidsblockad. Det är ett nonsensargument. Huvudansvaret för kostnaderna faller på Svenskt Näringsliv och APM. Deras stridsåtgärder är huvudorsaken till kostnadsökningarna de själva har beräknat.
Erik Helgeson tror inte att Svenskt Näringsliv ens vill ha någon lösning utan har ett annat mål.
– Jag har åkt upp och ner till Stockholm 20 gånger för att träffa olika prominenta herrar från LO och Transport, men intresset är svalt. Alla går bara och väntar på utredningen (om konflikträtten). Och mest av allt vill Svenskt Näringsliv ha igenom politiska förändringar, säger Erik Helgeson, och utvecklar:
– Redan 2005 släppte Svenskt Näringsliv en pamflett om vad de ansåg inte fungera i den svenska konfliktregleringen. Att få igenom konfliktbegränsningar är det stora priset för dem. Inte att Hamnarbetaförbundet skriver kollektivavtal eller försvinner helt, säger Erik Helgeson, som tycker sig ha sett tre rapporter om frågan under en treårsperiod, bland annat från Business Region Göteborg och Handelshögskolan.
–  Allt handlar om timing för Svenskt Näringsliv. Om det blir katastrofrubriker när utredaren släpper sitt betänkande kan de få momentum och få igenom lagändringen. Och det är värt hur mycket som helst för Svenskt Näringsliv.