Det är den förra miljöpartisten och hållbarhetskonsulten Petra Schagerholm som toppar Klimatalliansens lista för Stockholm stad. Detta efter att Klimatalliansen har fattat beslut om att ställa upp i kommunalvalet.

”Miljöpartiet har ägnat en hel mandatperiod åt att höja taxorna i kollektivtrafiken. Nu vill de slösa ytterligare fyra år med att dröja med bilfri innerstad tills mandatperioden är slut. Det är mycket senare än klimatet behöver och de flesta medborgarna vill”, kommenterar Petra Schagerholm.

Hon har tidigare suttit ibland annat regionfullmäktige och Trafiknämnden i Stockholm.