Undersökningen visar att 22 procent inte vet om det finns en krisplan. 28 procent säger att det inte finns någon.

– Jag är förvånad över resultatet. De vi fråga är ju rätt inkopplade i bolagets organisation. Man kunde förvänta sig att de visste om det fanns en krisplan, säger Christina Hammer, grundare till Hammer & Hanborg.                                                                                                

Hon tror det kan bero på att organisationerna kör på så länge det går bra.
Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan privat, ideell och offentlig sektor.
72 procent inom den offentliga sektorn svarade ja på frågan om organisationen hade en krisplan, jämfört med 51 procent för ideella organisationer och 41 procent för privata sektorn.
 
– Det kanske krävs krisplaner på ett annat sätt i offentliga organisationer där journalister ligger mer och bevakar.
 
Högst beredskap för ”negativa reaktioner” i sociala medier har den ideella sektorn (36 procent) jämfört med 31 procent för den privata och 28 procent för den offentliga. Snittet ligger på 30 procent.
 
– Jag kan tänka mig att det är känsligt vad ideella organisationer gör. De kanske jobbar med ett gott syfte och förväntas ha hög moral. Därför kanske de är duktigare än andra på sociala medier.
 
59 procent angav att de skulle klara en kris utan hjälp av externa konsulter.
– Det är vad man tror. Men vad händer när krisen verkligen kommer?
 
I undersökningen deltog 3 315 respondenter.