Omsättningen ökade från 1,52 till 3,0 miljoner kronor. Lissly, som varit i gång sedan 2010, presterade ett rörelseresultat på 59 000 kronor, jämfört med 107 000 kronor under föregående räkenskapsår. Antalet medelanställda ökade från 2,9 till 5,9.  Detta ökade personalkostnaden från 831 000 till 1,99 miljoner kronor.