Debattartikeln var avsedd för Aftonbladet och återges här i sina väsentligaste delar:
 
I mars 2014 publicerade Miljöpartiet en plan med reformer som vi såg är nödvändiga för att möta lärarkrisen, ge elever lust och studiero och bygga ett jämlikt skolsystem. Det var det arbete som vi planerade att en ny regering skulle dra igång under de 100 första dagarna.
 
Människor har rätt att veta vad man som politiker kommer prioritera om man får förtroende. Löften ska kunna följas upp. Och det man ska ha gjort behöver man dra igång direkt man tar regeringsansvar för att det ska hinna genomföras under mandatperioden.
 
Det är den här planen som klantiga formuleringar från oss, en klickvänlig rubrik från tidningen och en kampanjsajt från högern förvandlat till Twitter-sanningen att jag lovade "fixa skolan på 100 dagar".
 
Det påståendet är inte provocerande mot mig – som politiker ingår det i jobbet att ens motståndare medvetet missförstår – men mot alla som arbetar i skolan. Idén att en politiker på något magiskt sätt skulle kunna trolla fram bättre skolresultat från utbildningsdepartementet osynliggör dem som verkligen "fixar skolan". När vi nu ser att fler elever i de allra flesta grupper lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet så är det inget någon regering ska ta åt sig äran av. Det är hårt jobb av elever, lärare och rektorer som ger resultat.