När Klimatalliansen försöker komma in i riksdagen, bland annat med hjälp av den förra Filedaren Gudrun Schyman är använder partiet citat från Martin Luther King, Jesus, Julius Caesar, JF Kennedy och Margaret Thatcher. Dessa personer bidrar med citat som Klimatalliansen skruvar på.

-”Att vi har Gudrun ombord och flertalet andra från högersidan i politiken visar att klimatet inte är en ideologisk skyttegravsfråga. Klimatkampen handlar inte om enskilda partier, särskilda regeringsalternativ, inte om stödröstning eller green-shaming, utan den här agendan, att sätta stopp för klimatkatastrofen nu, är en angelägenhet för oss alla oavsett partifärg. Om det är något vi vill åstadkomma i år så är det möjligheten att för första gången i ett svenskt val kunna rösta oberoende”, kommenterar Klimatalliansens valsamordnaren Stefan Nilsson.

Partiet använder sig inte av någon byrå.

”Det här har varit ett lyckosamt samarbete mellan interna resurser anslutna till oss i form av layoutare och strategiska kommunikatörer”, berättar Luka Vestergaard, som ansvarar för kampanjen på Klimatalliansen.