Under det senaste räkenskapsåret (brutet i maj) minskade omsättningen med 5,2 procent till 5,5 miljoner kronor. År 2006/07 låg omsättningen på drygt 11 miljoner kronor.
Under de tre senaste åren har ISI Wissing redovisat förluster. Rörelseförlusten minskade något för det senaste räkenskapsåret, från 110 000 till 102 000 kronor.   
Personalstyrkan låg oförändrat på 4 snittanställda.