Det svenska multikulturella samhället speglas inte i reklamen och icke-vita är fortsatt underrepresenterade. Det skriver det fyra forskarna Sofia Ulver, Nina Åkestam, Sara Rosengren och Christofer Laurell på DN Debatt.

Underrepresentationen av icke-vita och andelen reklam som visar det mångkulturella samhället, har inte förändrats under de senaste tio åren, uppger de fyra forskarna, som sedan 2018 driver ett forskningsprojekt där de undersöker ”marknadsföringens roll i opinionsbildningen kring migration och multikulturell integration genom att studera hur budskap kring multikulturalism kommuniceras av de tio största annonsörerna i Sverige, och hur medborgare diskuterar detta i sociala medier”.

resultaten från forskningen hittills
* 11 procent av alla skådespelare i alla filmer är icke-vita

* 70 procent av filmerna har uteslutande vita skådespelare, medan motsvarande för icke-vita inte ens är 1 procent.

* De icke vitas närvaro är ”främst symbolisk och för inte berättelsen framåt”, icke vita får i störe utsträckning statistroller.

* 85 procent av undersökta inlägg multikulturell reklam på öppna sociala medier är mångfaldskritiska.

* Drygt en tiondel av de mångfaldskritiska inläggen fick mothugg.