Det är Konjunkturinstitutet, KI, som har frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om utfallet av det förra kvartalet (Q3) och förväntningarna på det fjärde (Q4). Bemanningsbranschen organiserar 420 medlemsföretag.
 
48 procent räknar med ökad efterfrågan under det fjärde kvartalet medan 4 procent räknar med minskad. Det ger ett nettotal på 44 procent, jämfört med 32 procent under det tredje kvartalet, alltså en större andel tror på ökad efterfrågan.
 
Utfallet för kvartal 3 på vad gäller efterfrågan hamnar på nettotalet -44, alltså en större andel ansåg att efterfrågan var för liten. Det är dock en förbättring från kvartal 2 då nettotalet låg på -66.
57 procent av företagen räknar med att nyanställa under det fjärde kvartalet. 4 procent räknar med att minska personalstyrkan. Under det fjärde kvartalet.
Svarsfrekvensen i undersökningen låg på 71 procent.