Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, undersöker i en rapport hur föräldraförsäkringen påverkar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
 
Rapporten, som jämför sysselsättningen hos invandrande småbarnsmammor med invandrande kvinnor med äldre barn, slår fast att nyanlända mammor påverkas under de första åren.
 
Sysselsättningen hos nyanlända kvinnor med barn under sex år var som mest sju procentenheter lägre än för de kvinnor som invandrat vid samma tidpunkt men med äldre barn.
 
Ju yngre barnet är, desto större är effekterna, enligt rapporten. Däremot avtar effekten successivt och efter sju år finner rapportförfattarna inga skillnader mellan grupperna.
 
En delförklaring till detta är enligt rapporten föräldraförsäkringen, som nyanlända familjer med barn under åtta år får full tillgång till, vilket är 480 dagar per barn.
 
Rapporten stödjer därmed Folkpartiets tes, som tidigare bland annat yrkat för en slopad retroaktiv föräldraförsäkring vilket enligt partiet riskerar att få invandrarkvinnor att hamna utanför arbetsmarknaden.
 
Läs rapporten här.